Arap Baharı sürecinin bir uzantısı olan ve Mart 2011’de başlayan Suriye iç savaşı halen devam etmektedir. Kimyasal silahların, misket bombalarının ve napalm bombalarının kullanılarak uluslararası insancıl hukukun ve savaş hukukunun temelini oluşturan 1949 Cenevre Sözleşmeleri ve Ek Protokollerinin ve de…