Want create site? With Free visual composer you can do it easy.
Son Demokratlar – Mart 2023

Mustafa Armağan tarafından yayına hazırlanan Son Demokratlar kitabı sekiz bölümden oluşmakta. Birinci bölümde siyasetçiler, ikinci bölümde ilim ve fikir adamları, üçüncü bölümde sıradan insanlar, dördüncü bölümde aileler, beşinci bölümde yazarlar, altıncı bölümde “Bir Belge Bir Tanık” yer alırken kitabın son bölümünde önemli tarihî belge ve fotoğraflara da yer verilmekte.


Bir Devlet Adamı Fatin Rüştü Zorlu – Aralık 2022

Danışmanlığını Prof. Dr. Emine Gürsoy ile Dr. Rasim Koç’un, editörlüğünü Ahmet Akcan’ın üstlendiği eserde, Fatin Rüştü Zorlu’nun cezaevi defterlerindeki Yassıada notları, Zorlu’nun ve avukatlarının duruşmalardaki savunmaları yer almakta, ayrıca Zorlu’nun ilk kez yayımlanmış birçok fotoğrafı yer almaktadır.


Günah Adası – Yassıada – Mart 2022

Dr. Rasim Koç’un yazarlığında hazırlanan Günah Adası Yassıada,464 sayfadan oluşmakta. Yassıada yargılamalarının mercek altına alındığı kitap, özellikle Adnan Menderes ile onun yargılanmasına dair ilk kez yayımlanan bilgi, belge ve görselleri içermesi bakımından büyük önem taşıyor.


Darağacındaki İstiklal Madalyası – 27 Mayıs Darbesi – Mart 2022

Prof. Dr. Emine Gürsoy Naskali’nin editörlüğünde titiz bir çalışmayla hazırlanan Darağacındaki İstiklal Madalyası – 27 Mayıs Darbesi kitabı, Lale Yayımcılık etiketiyle raflardaki yerini aldı. 432 sayfadan oluşan eser, 27 Mayıs’ı hukuki ve siyasi yönüyle, ayrıca toplum perspektifinde ele almakta. 27 Mayıs darbesinin hukuki yönüyle ele alındığı bölümde Mehmet Emin Artuk, Erkam Yılmaz ve Emine Gürsoy Naskali’nin yazıları bulunmakta. 


25. Yılında 28 Şubat Darbesi |Tekrar ve Fark – Eylül 2022

Bu kitap 28 Şubat 2022 tarihinde düzenlenen Tekrar ve Fark Sempozyumunda sunulan tebliğ, rapor ve metinlerden oluşmaktadır.


Darbelerle Mücadele Yöntemleri Sempozyumu 6 Tebliğler Kitabı – Şubat 2022

11-12 Eylül 2021 tarihlerinde İstanbul Üniversitesi Doktora Salonunda düzenlenen Darbelerle Mücadele Yöntemleri Sempozyumu 6’da ilk gün tebliğ sunumları ikinci gün çalıştay usulünce zengin tartışmalar yapıldı. Kitapta, sempozyumun ilk günü gerçekleştirilen 5 oturumda sunulan tebliğler ile ikinci gün yapılan forumun çıktıları yer almaktadır.


5. Darbe ile Mücadele Sempozyumu Tebliğler Kitabı – Ekim 2021

Bu kitap 14 Temmuz 2021 tarihinde İstanbul Üniversitesinde düzenlenen 5. Darbe ile Mücadele Sempozyumunda sunulan tebliğ, rapor ve metinlerden oluşmaktadır.

Milletin Davası 15 Temmuz Davaları-5: Borsa İstanbul İşgali Davası – Mart 2021

Av. Yasin Şamlı’nın editörlüğünde hazırlanan kitapta, 15 Temmuz Borsa İstanbul İşgali Davasına dair iddianameler, sanıkların mahkemedeki beyanları ve analizler yer almaktadır.


Milletin Davası 15 Temmuz Davaları-4: İstanbul 4. Kara Havacılık Alayı Davası – Mart 2021

Av. Yasin Şamlı’nın editörlüğünde hazırlanan kitapta, 15 Temmuz İstanbul 4. Kara Havacılık Alayı Davasına dair iddianameler, sanıkların mahkemedeki beyanları ve analizler yer almaktadır.


Milletin Davası 15 Temmuz Davaları–3: Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Erler Davası – Mart 2021

Av. Yasin Şamlı’nın editörlüğünde hazırlanan kitapta, 15 Temmuz Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Erler Davasına dair iddianameler, sanıkların mahkemedeki beyanları ve analizler yer almaktadır.


Demokratik Hukuk Devletini Yeniden Düşünmek Sempozyumu Tebliğler Kitabı – Kasım 2020

Bu kitap 14-15 Temmuz 2020 tarihinde düzenlenen Demokratik Hukuk Devletini Yeniden Düşünmek Sempozyumu – 4’ te sunulan tebliğ, rapor ve metinlerinden oluşmaktadır.

Darbe Bibliyografyası -15 Temmuz 2020

Yayıncılığını Ahmet Akcan’ın, editörlüğünü Ömer Temel’in üstlendiği eserde, hem Türkçe hem İngilizce darbeler konulu kitaplar, kitap bölümleri, makaleler ve lisansüstü tezler yer almaktadır. Araştırmacılar için bir rehber niteliğinde olan Darbe Bibliyografyası, bu alanda spesifik olarak hazırlanmış darbe konulu ilk bibliyografya kitabı olma özelliği taşımaktadır.


Milletin Davası 15 Temmuz Davaları 1 – İstanbul Darbe Ana Davası – 15 Temmuz 2019

İki kitap halinde hazırlanan Milletin Davası 15 Temmuz Davaları kitabının birinci cildi “İstanbul Darbe Ana Davası”nı kapsamaktadır. Av. Yasin Şamlı’nın editörlüğünde hazırlanan eserde askeri darbenin tanımı yapılarak Türk siyasi tarihinin tanıklık ettiği 27 Mayıs 1960 Darbesi, 12 Mart 1971 Muhtırası, 12 Eylül 1980 Darbesi, 28 Şubat 1997 Postmodern Darbesi ve 27 Nisan 2007 E-Muhtıra hakkında ayrıntılı bilgilere yer veriliyor. 15 Temmuz Darbe Teşebbüsüne ayrılan eserin ikinci bölümünde FETÖ’nün kuruluşu ve yapılanmasına kadar birçok özelliğiyle ilgili ayrıntılar yer almaktadır. Üçüncü bölümde 15 Temmuz Darbe Teşebbüsünün yurt genelindeki ve İstanbul’daki icra hareketleri ayrıntılı olarak ele alınmakta. Sanıkların hukuki durumları ve haklarındaki delillere ayrılan çalışmanın son bölümünde ayrıca 13 sanıkla ilgili değerlendirmelere yer verilmektedir. Milletin Davası 15 Temmuz Davaları 1-2, Türkiye Hukuk Platformu ve Uluslararası Hukukçular Birliği iş birliğiyle 16 Temmuz 2018 tarihinde İstanbul Üniversitesi Prof. Dr. Cemil Bilsel Konferans Salonunda düzenlenen 2. Uluslararası Darbe ile Mücadele ve 15 Temmuz Sempozyumunda tüm katılımcılara ücretsiz olarak dağıtıldı.


3. Uluslararası Darbe ile Mücadele ve 15 Temmuz Sempozyumu Tebliğler Kitabı -15 Temmuz 2019

Bu kitap 16 Temmuz 2018 tarihinde düzenlenen Uluslararası Darbe ile Mücadele ve 15 Temmuz Sempozyumunda sunulan tebliğ, rapor ve metinlerinden oluşmaktadır.


Milletin Davası 15 Temmuz Davaları 2 – Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Davası – 15 Temmuz 2018

Av. Yasin Şamlı editörlüğünde hazırlanan Milletin Davası 15 Temmuz Davaları kitabı iki ciltten oluşmakta; ikinci ciltte Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Davasının ayrıntılarına yer verilmektedir. Üç ana bölümden oluşan eserin ilk bölümünde dünya siyasi tarihindeki darbeler de dahil olmak üzere Türk siyasi tarihine damgasını vuran 27 Mayıs 1960 Darbesi, 12 Mart 1971 Muhtırası, 12 Eylül 1980 Darbesi, 28 Şubat 1997 Postmodern Darbesi, 27 Nisan 2007 E-Muhtıra ve 15 Temmuz 2016 Darbe girişimi sırasıyla ele alınıyor. 15 Temmuz Darbe Teşebbüsü ve Emperyalist Güçler başlığını taşıyan ikinci bölümde FETÖ’nün kuruluşu ve yapılanması hakkında bilgi verilirken FETÖ/PYD silahlı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki yapılanması derinlemesine inceleniyor. Eserin üçüncü ve son bölümünde on beş sanığın hukuki durumları ve haklarındaki deliller ele alınmaktadır. Milletin Davası 15 Temmuz Davaları 1-2, Türkiye Hukuk Platformu ve Uluslararası Hukukçular Birliği iş birliğiyle 16 Temmuz 2018 tarihinde İstanbul Üniversitesi Prof. Dr. Cemil Bilsel Konferans Salonunda düzenlenen 2. Uluslararası Darbe ile Mücadele ve 15 Temmuz Sempozyumunda tüm katılımcılara ücretsiz olarak dağıtıldı.


İslam Ceza Hukuku Kitabı – Nisan 2017

Uluslararası Hukukçular Birliği (UHUB) olarak İslam Ceza Hukuku projesini hayata geçirerek aynı zamanda geleceğe de bırakabilmek adına kitaplaştırdık. Bu yayınla İslam hukukunun gelişmesine katkı sağlayarak Müslüman ülkeler arasında iş birliğini artırmayı amaçladık. 2 ciltten oluşan bu kitapta Ceza Hukuku alanında 32 ülkenin katılımıyla Antalya’da 2015 yılında düzenlenen İslam Ceza Hukuku Sempozyumunun Arapça, İngilizce ve Türkçe metinleri yer almaktadır.


Dünyada ve Türkiye’de Darbe Yargılamaları Kitabı – Mart 2017

Hukukçular Derneği öncülüğünde Dünyada ve Türkiye’de Darbe Yargılamaları Uluslararası Sempozyumunu hayata geçirilerek darbelerin ülke demokrasilerine verdiği zararlarına dikkat çekilmiştir. 825 sayfalık Dünyada ve Türkiye’de Darbe Yargılamaları kitabında, sempozyumda paylaşılan İngilizce, İspanyolca ve Türkçe tebliğ metinleri (orijinal dillerinde ve Türkçe tercümeleriyle) yer almaktadır. Ayrıca kitabın sonunda bütün oturumların raporları, sonuç raporu ve akademik rapor da bulunmaktadır.


TBMM 15 Temmuz Darbe Girişimi Meclis Araştırması Komisyonu Raporu – Ocak 2017

Fethullahçı Terör Örgütünün (FETÖ/PDY) 15 Temmuz 2016 Tarı̇hlı̇ Darbe Gı̇rı̇şı̇mı̇ ile Bu Terör Örgütünün Faalı̇yetlerı̇nı̇n Tüm Yönlerı̇yle Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerı̇n Belı̇rlenmesı̇ Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komı̇syonu Raporu; 4 Bölüm, 657 sayfadan oluşmaktadır.


Referandum Kitapçığı

”Hukukçular Referandumu Anlatıyor” kampanya sürecinde kullanılan el kitapçığı değişiklik yapılacak maddeler hakkında soru-cevap şeklinde metinler bulunmaktadır.


Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.